Om oss


Bildemontering Ringerike AS er en bedrift i miljøets tjeneste. Vi behandler ca. 2000 vrakbiler pr. år . Vi har en meget god handtering av farlig avfall fra bilene og gjenvinner i dag 85% av bilen og vil fra 2015 gjenvinne 95 %. Vi er totalt 7 ansatte med 5 på heltid og 2 deltid. Bildemontering Ringerike AS har tilhold på Hensmoen Industriområde, rett nord for Hønefoss.

Vi kjøper nyere skadebiler fra de fleste selskapene slik at vi har et bredt utvalg av nyere biler, ca 600 biler lagret, og deler på lager, alle bilene vi har ligger ute på vår hjemmeside www.bil-demontering.no eller på www.vrakpant.no

Ønsker noen i vårt nærområde som omfatter Ringerike - Hole – Hadeland, deler av Hallingdal og i Valdres, at bilen skal bli hentet, er det bare å ringe, så er vi behjelpelig med det. Dette må kunden selv bekoste men vrakpanten dekker som regel denne kostnaden og noen ganger mer til slik at dette er en grei ordning for mange.

Vi er også tilsluttet en dataring som heter www.finndel.no som er en delebase med over 40 bildemonteringsbedrifter over hele Norge, Vi selger deler både lokalt og sender deler over hele landet.

Vi selger også nye deler av alle slag til meget konkurransedyktige priser så det er fult mulig å ringe oss for en deleprat både på brukt og nytt, dette gjelder både karosserideler og starter/dynamo eller slitedeler av alle typer.

Våre åpningstider er 08.00 til 16.00 og til kl 19.00 på torsdag og stengt på lørdag.

Vi tar imot vrakpantbiler fra Ringerike og store deler av Hadeland og har også ett såkalt satellittanlegg beliggende på Fagernes i Valdres. Alle disse bilen blir fraktet hit for miljøsanering før de går videre til Hellik Teigen AS etter at de er miljøklaret av oss i det nye miljøvennlige tappeanlegget som er innstallert i ny Miljøhall høsten 2010

Vi tar også imot skrapjern og metaller og betaler i dag gode priser for alle typer metaller og jern. Prisen på metall følger LME så prisen varierer fra dag til dag, jernprisen følger ikke dette men det til dels store svingninger her også.

Vi har siden 1984 vært en del av det Norske retursystemet for kasserte kjøretøy og får det siste av godkjennelser fra Fylkesmannen på plass likedan både HMS og Intern-kontrollprosedyrer følges nøye, vi blir også ofte kontrollert av både Fylkesmannens miljøvernavdeling og av SFT slik at det ikke skal være mulig å slurve med jobben.

Denne bedriften startet så tidlig som i 1946 og er følgelig en gammel bedrift, i mange år var det bare skrap og metaller og den hadde tilhold på flere steder sentralt i Hønefoss før vi i 1984 flyttet hit og det etter hvert ble mer og mer bil. Vrakpanten er nå på kr 2500 og øker fra 1 Juli til kr 3000,- Ved innlevering før 30 Juni tilbakebetales halv årsavgift.

Ta gjerne kontakt med oss på telefon, eller via vårt kontaktskjema på sidene "Kontakt"

Vennlig hilsen Bildemontering Ringerike AS