Siste innkommende
Listen under viser de siste innkommende bilene på tomten